NavCom
Near to perfect ! 

  

Kontakt

Vad vi gör

Hem

Produkter

Professionell_navigation

Undvika_bilköer

Spåra_fordon

 

Jobbdistribuering

 

 

 

Tidshantering

 

 

Miljöansvar

 

Integrering

 

Ledningsrapportering

 

Diesellarm och stationära tankar

 

Säkerhet och integritet

 

Appar i din smartphone

 

Trafiksäkerhet ISA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trafiksäkerhet

 

I S A (intelligent speed adaption) övervakar att föraren håller fartgränsen. Systemet varar genom ljud och på navigatorns skärm om man kör för fort. Studier tyder på att en I S A system kan minska döds och skadetalen i trafiken reellt. Följaktligen har många offentliga upphandlare börjat kräva att detta finns i fordonen när de köper transport tjänster.

TomToms lösningar visar dessutom exakt på vilken vägstreka fortkörningen ägde rum, viket underlättar för föraren att modifiera sitt beteende.

Ökad säkerhet ges också genom att utrustningen håller reda på att lagstadgade raster och dygnskörtid följs.