NavCom
Near to perfect ! 

  

Kontakt

Vad vi gör
 

NavComs ambition är att få hjälpa till att öka kundens effektivitet vid användning av fordon/ förare och därigenom åstadkomma att kunden uppnår förbättrat resultat

NavCom arbetar med system för fordonsdata och representerar leverantörer som tillhandahåller olika typer av lösningar.Systemet kan omfatta funktioner

•-Professionell navigering

•-Undvika bilköer

•-Följa fordon(körjournaler mm)

•-Jobbdistribuering

•-Tidshantering

•-Miljöansvar

•-Optidrive för ekonomisk/laglig körning (ISA mm)

•-Ledningsrapportering

•-Fordonsunderhåll

•-Integrering med företagets planerings- och ekonomisystem

 

 

Hem

Produkter